1. POLITICA

“ROMTEHNOCHIM” S.R.L. este hotarata sa asigure un mediu de lucru sigur tuturor angajatilor sai. Implementarea politicilor noastre ne permite sa oferim servicii sigure clientilor nostri. Cautam, de asemenea, sa garantam securitatea vizitatorilor, furnizorilor si publicului ce pot fi afectati de activitatea noastra. Politica noastra este de a aloca resurse adecvate pentru a promova si mentine bunele practici in toate aspectele referitoare la securitatea muncii.

“ROMTEHNOCHIM” S.R.L. ia in considerare toate reglementarile relevante in domeniu sanatatii si securitatii in munca si actioneaza in directia respectarii acestora. Managementul companiei este responsabil pentru a lua masuri in ceea ce priveste:

  • Asigurarea si intretinerea echipamentelor de lucru astfel incat folosirea lor sa fie sigura si lipsita de riscuri;
  • Asigurarea sigurantei si minimizarea riscurilor in folosirea, manipularea, depozitarea substantelor chimice intrebuintate pentru realizarea produselor organizatiei;
  • Furnizarea de suficiente informatii, instructiuni, instruire si supervizare, astfel incat sa se asigure securitatea muncii pentru toti angajatii;
  • Asigurarea si mentinerea de locuri de munca lipsite de pericol;
  • Asigurarea si mentinerea de cai de evacuare sigure;
  • Asigurarea si mentinerea de facilitati corespunzatoare;

“ROMTEHNOCHIM” S.R.L. va face toate demersurile necesare pentru a preveni orice incident care s-ar putea solda cu raniri, imbolnaviri si pentru imbunatatirea continua a managementului si performantei Sistemului de Management Integrat (SMI)


2. DOMENIUL DE APLICARE

In sensul celor declarate mai sus, “ROMTEHNOCHIM” S.R.L. a implementat un sistem de management al sanatatii si securitatii in munca conform standardului BS OHSAS 18001:2007 aplicabil pentru toate activitatile si in toate compartimentele firmei.

3. RESPONSABILITATILE MANAGEMENTULUI

Actionariatul firmei “ROMTEHNOCHIM” S.R.L. este responsabil pentru sanatatea si securitatea in munca (SSM) a angajatilor si isi exercita aceste responsabilitati prin intermediul Directorului General. Acesta are in ultima instanta responsabilitatea performantei companiei in domeniul sanatatii si securitatii in munca. “ROMTEHNOCHIM” S.R.L. este convinsa ca SSM este un aspect vital al managementului organizatiei, cu o importanta cel putin egala cu a altor atributii manageriale.

Organizatia se asteapta ca toti managerii si persoanele de conducere sa isi asume sarcinile legate de securitatea muncii ca parte integranta a responsabilitatilor lor, in asa fel incat sa previna accidentele si imbolnavirile. Fiecare persoana de conducere va fi responsabila in fata functiei superioare directe si in final in fata Directorului General pentru indeplinirea cerintelor SSM.

Performanta privind SSM a tuturor celor cu responsabilitati in domeniu va fi atent si constant monitorizata si evaluata in cadrul sesiunilor de evaluare a performantei. Detalii privind sarcinile si responsabilitatile fiecarui manager/personal cu functie de raspundere in domeniul SSM sunt cuprinse in Sistemul de Management Integrat.


4. RESPONSABILITATILE ANGAJATILOR

“ROMTEHNOCHIM” S.R.L. asteapta de la toti angajatii sai sa coopereze cu managementul in vederea respectarii cerintelor legale si a celor referitoare la SSM specificate in cadrul Sistemului de Management Integrat.

Angajatilor le este reamintit faptul ca trebuie sa anunte imediat conditiile nesigure conducatorilor locurilor de munca, si nu trebuie sa intreprinda actiuni riscante, care ar putea pune in pericol sanatatea si siguranta lor sau a altor persoane. Orice incalcare deliberata a Politicii de Sanatate si Securitate a Muncii sau a regulilor aferente va conduce la actiuni disciplinare. Fiecare angajat trebuie sa primeasca o copie a fisei postului pentru care este angajat, in care sunt precizate responsabilitatile sale pe linie de SSM.

Angajatii au obligatia de a-si indeplini obiectivele SSM corespunzatoare postului/functiei indeplinite.


5. INSTRUIRE

“ROMTEHNOCHIM” S.R.L. ofera instruire in domeniul SSM pentru a se asigura ca toti angajatii au competenta necesara pentru a-si asigura activitatea fara riscuri pentru propria persoana sau terti. Aceasta instruire este oferita la angajare si pe toata perioada angajarii.

6. RESURSE PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA

Indatorirea de baza a Reprezentantului Managementului pentru SSM consta in sprijinul acordat companiei pentru indeplinirea obiectivelor SMI. Reprezentantul Managementului pentru SSM are un rol definit si deplina autoritate de a se asigura ca SMI este stabilit, implementat si mentinut corespunzator cu standardul BS OHSAS 18001:2007 si de a asigura raportarea performantei sistemului catre managementul de varf.

Rapoartele asupra functionarii SSM sunt utilizate ca baza pentru imbunatatirea SMI.


7. CONSULTAREA

Politica noastra de SSM cere implicarea activa a tuturor angajatilor. Asiguram consultarea eficienta, comunicare si cooperare in interiorul organizatiei privind problemele de SSM. In acest mod dorim sa cream o cultura pozitiva care asigura implicarea tuturor angajatilor la cele mai bune practici in domeniu.


8. CONTROLUL RISCURILOR

Un program permanent de identificare si evaluare a riscurilor genereaza masuri care asigura sanatatea si siguranta angajatilor si a tuturor persoanelor afectate de activitatea organizatiei noastre. Masurile includ actiuni de natura tehnica, procedurala, comportamentala, si sunt reflectate in SMI si in procesele suport. Efectuam inspectii periodice si audituri in scopul evaluarii eficacitatii masurilor de control asupra riscurilor.


9. MANAGEMENTUL ACCIDENTELOR

Directorul General sau persoanele delegate de Directorul General sunt responsabili de investigarea si raportarea evenimentelor si cauzelor tuturor accidentelor care se soldeaza cu raniri, daune materiale sau alte prejudicii, fiind asistati de Reprezentantul Managementului pentru SSM.

In eventualitatea unui accident de munca, procedurile de raportare ale “ROMTEHNOCHIM” S.R.L. trebuie urmate intocmai, inclusiv anuntarea conducerii companiei. Raportul organizatiei trebuie sa fie completat pentru orice incident referitor la SSM.

In eventualitatea unui accident rutier, trebuie indeplinite toate cerintele procedurii de raportare a accidentului.

In anumite situatii, autoritatile legale locale trebuie anuntate, Directorul General fiind responsabil cu conformarea fata de cerintele legale.

10. CONTROLUL SI REVIZUIREA POLITICII

Copii ale prezentului document vor fi puse la dispozitia tuturor angajatilor si afisate in toate locatiile companiei. In plus, continutul acestui document va fi adus la cunostinta tuturor contractorilor, clientilor si vizitatorilor, precum si oricarei alte parti interesate.

SMI va fi analizat si revizuit periodic in functie de orice modificari legislative in domeniu si/necesitatile organizatiei.

Orice schimbare intervenita va fi aprobata de Directorul General si va fi adusa la cunostinta tuturor persoanelor interesate.

Solicita Informatii